Formularz odbioru odpadów

    1. Dane adresowe

    2. Dane kontaktowe

    3. Przekazywane elektroodpady


    4. Warunki szczegółowe odbioru

    5. Zgoda na przetwarzanie danych