BDO

Krok 1

Jeśli chcesz się przekazać swoje odpady, po zalogowaniu w systemie BDO, musisz utworzyć kartę przekazania odpadów.
Umieść na niej wszystkie informacje wymagane dla danej karty i rodzaju odpadów.
Zawsze musisz podać ich masę i właściwy kod i rodzaj odpadów.
W karcie podajesz też dane firmy, która odbiera od ciebie odpady.

Krok 2

Pracownik firmy transportującej twoje odpady loguje się do systemu BDO i przyjmuje twoją kartę przekazania odpadów.
Może ściągnąć potwierdzenie jej wygenerowania.
Kierowca musi mieć to potwierdzenie w czasie transportu odpadów (w formie elektronicznej lub papierowej) .
Jeśli pracownik firmy transportującej odpady nie ma przy sobie urządzenia, na którym może zalogować się do BDO i wygenerować potwierdzenie, możesz zrobić to za niego.

Krok 3

Gdy transportujący odpady dotrze do miejsca ich przekazania (na przykład do zakładu przetwarzania odpadów), odbiorca loguje się do BDO i sprawdza wszystkie informacje znajdujące się na karcie przekazania odpadów.
Jeśli informacje są prawidłowe – zatwierdza kartę przekazania odpadów.
Jeśli na karcie są błędy – odrzuca ją. W tej sytuacji ty możesz edytować swoją kartę i nanieść korektę,
zgodnie z uwagami odbierającego.
Ważne! Na tym etapie będziesz mógł zmodyfikować tylko masę i kod odpadów.

Krok 4

Odbiorca odpadów zatwierdza w systemie BDO kartę przekazania odpadów, a transportujący odpady
potwierdza zakończenie transportu.
Dopiero w tym momencie przekazałeś skutecznie swoje odpady.